Valorizace důchodů 2009

Průměrný starobní důchod se od 1. 1. 2009 zvyšuje o 330 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do připomínkového řízení návrh na zvýšení důchodů od lednové splátky důchodů v roce 2009. MPSV navrhuje zvýšit procentní výměru každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 o 4,4 %. Výše základní výměry důchodu, která činí 2 170 Kč, se nezmění. V důsledku tohoto zvýšení se od lednové splátky zvýší průměrný vyplácený starobní důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %.

Cílem navržené úpravy je zvýšit důchody v zákonem stanoveném termínu. Podle zákona o důchodovém pojištění se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu (v pravidelném termínu), pokud zvýšení důchodů stanovené podle příslušných pravidel činí aspoň 2 %, a dále mimo pravidelný termín (v mimořádném termínu), pokud ve stanoveném období růst cen dosáhl aspoň 5 %. Ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu došlo podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2008, od splátky důchodu v srpnu, kdy byla zvýšena základní výměra důchodu o 470 Kč na 2 170 Kč. Průměrný vyplácený starobní důchod (úhrn jeho základní a procentní výměry) se tak v souladu s požadavky zákona na minimální zvýšení důchodů zvýšil o 5,1 %, což odpovídá růstu indexu spotřebitelských cen v období od srpna 2007 do ledna 2008, tj. v období od měsíce následujícího po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení důchodů (od ledna 2008 podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb.) do měsíce, ve kterém růst cen překročil 5,0 %.

Zvýšení důchodů od ledna 2009 je podle zákona třeba stanovit tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající nejméně 100 % růstu cen zjištěného v období únor 2008 (měsíc následující po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při zvýšení důchodů v mimořádném termínu podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb.) až červenec 2008 a dále též o částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy zjištěného za rok 2007. V období od února 2008 do července 2008 se index růstu cen zvýšil o 1,8 %. Růst reálných mezd za rok 2007 dosáhl 4,39 % a z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3, tj. 1,5 % (4,39 : 3 = 1,433). Zvýšení průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně tedy má činit nejméně 3,4 % (1,018 x 1,015 = 1,03327). Při zvýšení procentní výměry důchodů od ledna 2009 o 4,4 % bude tohoto cíle dosaženo.

Při zvýšení důchodů od ledna 2009 navrhujeme nezvyšovat základní výměru důchodu, neboť při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 byla základní výměra důchodu zvýšena o 470 Kč (o 27,6 %), aniž by došlo ke zvýšení procentní výměry důchodů. Zatímco srpnové zvýšení důchodů bylo stanoveno pouze podle růstu cen, je podle zákona třeba stanovit zvýšení důchodů od ledna 2009 i podle růstu reálných mezd, a zvýšení důchodů by proto mělo ovlivnit procentní výměru důchodů, která je stanovena podle dosahovaných příjmů. V období leden 2008 – leden 2009 stoupne průměrný důchod o 1 150 Kč, v roce 2009 přesáhne jeho výše 10 000 Kč Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2009 meziročně zvýší o 3,7 % a dosáhne 111,5 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989. Podíl výše průměrného vypláceného starobního důchodu k průměrné mzdě zůstane v roce 2009 na úrovni roku 2008, tj. 40,2 %.

V období leden 2008 až leden 2009 dojde tedy ke třem zvýšením důchodů, která u průměrného starobního důchodu v úhrnu činí 1 150 Kč (350+470+330=1150). Základní výměra důchodu se v tomto období zvýší o 600 Kč (130+470).a průměrná výše starobního důchodu přesáhne v roce 2009 částku 10 000 Kč. Výdaje se zvýší o 11,1 mld. Kč Lednové zvýšení důchodů si v roce 2009 vyžádá zvýšení výdajů státního rozpočtu o 11,1 mld. Kč. Zvýšení příplatků důchodů účastníků odboje – o 4,4 % Od ledna 2009 budou o 4,4 % zvýšeny též příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb., a podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, přiznané před 1. lednem 2009. Příplatky se zvýší od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2008.

Valorizace důchodů
Valorizace důchodů

Zdroj: Sněmovní listy, www.cssz.cz

Sdílet:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *