Účetní poradenství

Čeká Vás přechod z vedení daňové evidence (dříve tzv. jednoduchého účetnictví) na účetnictví (dříve tzv. podvojné účetnictví)? Potřebujete zavést účetnictví, nastavit účtovou osnovu, zaškolit účetního, vybrat vhodný účetní program? Nebo jen získat nezávislý názor na dosavadní způsob vedení Vašeho účetnictví? Zajímá Vás, jak snížit náklady na vedení účetnictví a souvisejících agend? Potřebujete zvýšit vypovídací schopnost Vašeho účetnictví a získat podklady pro kvalifikované rozhodování?

Neváhejte oslovit účetní firmu

Účetní poradenství
Účetní poradenství
Sdílet: