Studenti a sociální pojištění

Jste student a během studií si přivyděláváte? Patrně Vás bude zajímat, kdy vzniká pojištění a  tedy i povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení.

Kdy vzniká studentům povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení?

  1. Studenti, kteří mají uzavřenou dohodou o pracovní smlouvu, která zakládá účast na nemocenském pojištění. jedná se o pracovní smlouvu a dohodu o pracovní činnosti s příjmem vyšším než 2 500 Kč a nově o dohody o povedení práce s příjmem u 1 zaměstnavatele nad 10 000 Kč.
  2. Student se stal OSVČ. Ti, kteří ještě nedosáhli věku 26 let, podnikání je pro ně vedlejším příjmem.  Při zahájení činnosti  student zálohy na sociální pojištění neplatí a  zda bude mít povinnost platit pojištění na sociální zabezpečení záleží na rozhodné částce. Ta pro rok 2012 činí 60 329 Kč s odečtením 5028 Kč za měsíce, ve kterých  nepodnikal. Pokud nedosáhl rozhodný příjem, může se rozhodnout, jestli se přihlásí k důchodovému pojištění či ne.
  3. Studenti starší 18ti let si mohou zajistit účast na důchodovém pojištění dobrovolným důchodovým pojištěním. Sazba pojistného činí 28% z vyměřovacího základu, pro rok 2013 je nejnižší vyměřovací základ 6 471 Kč.  Nejnižší pojistné pro rok 2013 činí 1812 Kč měsíčně. Od. 1.1. 2013 nabyl účinnosti zákon o důchodovém spoření (426/2012 Sb.) a pro osoby, které se účastní důchodového spoření se zvyšuje sazba dobrovolného pojištění na 30% z vyměřovacího základu. Nejnižší pojistné na dobrovolné důchodové pojištění pro studenty, kteří se účastní důchodového spoření je pro rok 2013 1942 Kč.
Studenti a sociální pojištění
Studenti a sociální pojištění

Zdroj: Sněmovní listy, www.cssz.cz

Sdílet:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *