Solidární zvýšení daně

Solidární daň je zavedena od počátku r. 2013, roku 2014 se tedy poprvé objevila v daňovém přiznání. Poplatníci, kterých se milionářská daň týká, podávají povinně daňové přiznání. Pokud tedy poplatník, který má příjmy ze pouze ze zaměstnání, a alespoň v 1 měsíci mu byly stržena solidární daň nemůže požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh.

Solidární daň činí dle zákona o daních z příjmů 7%. Jakých příjmů se solidární daň týká? Tato daň se týká jen příjmů ze závislé činnosti a příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti. Základem pro výpočet solidární daně je rozdíl mezi součtem příjmů ze závislé činnosti, podnikání a jiné výdělečné činnosti a 48 násobku průměrné mzdy. Pro rok 2013 činí průměrná mzda 25 093 Kč.

Co to znamená v praxi?

Zaměstnanci, kteří mají 2 souběžné příjmy, zaměstnavatel nesrazil ze žádných těchto příjmů solidární daň, ale součet těchto příjmů překročil limit pro solidární daň. Tito poplatníci musí počítat s doplatkem na dni.

Rovněž poplatníci, kteří mají příjmy ze zaměstnání a podnikání, součet těchto příjmů překročí 48 násobek průměrné mzdy, musí počítat s vyšším doplatkem.

Naopak zaměstnanci, kterým zaměstnavatel strhl vyšší zálohu z důvodu solidární daně jen v některých měsících, ale celkový limit pro solidární daň nebyl překročen, mohou se těšit na přeplatek.

Solidární zvýšení daňe
Sdílet:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *