Rekonstrukce účetnictví

Pokud z nejrůznějších důvodů potřebujete posoudit stav svého účetnictví (například při očekávané kontrole, nedůvěře mezi společníky apod.), účetní provede revizi účetnictví. Poskytne Vám spolehlivou nezávislou informaci o stavu účetnictví a navrhne řešení (například rychlé kroky k nápravě, kterými se podstatně sníží rozsah hrozících sankcí). Pokud to bude nezbytně nutné (neprůkaznost, neúplnost účetnictví), provede rekonstrukci účetnictví. Navrhne Vám způsob, jak udělat rekonstrukci co nejsnáze a využít již zpracované části účetnictví, pokud existují.

Pokud si vedete účetnictví sami, účetní firma nabízí daňový dohled, tj. posouzení účetnictví z hlediska možné daňové kontroly, vyvarování se závažných omylů, zbytečného zdanění, pokut a penále.

Kontaktujte účetní firmu pro bližší informace.

Sdílet: