Oznamovací povinnost zaměstnavatelů v roce 2009

Zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění se změnil okruhu pojištěných osob. Došlo ke sjednocení právní úpravy pro osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnance v pracovním poměru i jiné skupiny osob, jako jsou příslušníci Policie ČR, příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a další, jejichž účast na nemocenském pojištění měla samostatnou právní úpravu.

Dobrovolně jsou nemocensky pojištěni zahraniční zaměstnanci, kteří vykonávají na území ČR činnost pro zahraničního zaměstnavatele. Nemocenského pojištění nejsou nově povinně účastni: studenti a žáci, společníci a jednatelé s.r.o., komandisté komanditních společností, jestliže jsou odměňování za práci mimo pracovněprávní vztah, členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovně právní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.

Oznamovací povinnost

Čtěte více na: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Sdílet:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *