Účetnictví, Daně a Finance

Vážení návštěvníci, vítejte na portále o účetnictví, daních a financích.

Připravujeme pro vás užitečný obsah, který vám pomůže v běžném i profesním životě.

Vedení účetnictví

Každý člověk, který v České republice podniká, tedy provádí samostatně výdělečnou činnost, si musí vést třeba i jednoduché účetnictví, aby v případě potřeby mohl doložit své příjmy a výdaje (například finančnímu úřadu). Veškeré hospodářské operace každé větší obchodní společnosti (například nákup, prodej, výroba, příjem a výdej peněžních prostředků) se zaznamenávají v účetních knihách, kde je evidován majetek firmy, jakož i různé formy financování jejího majetku. Jedná se například o určitou podrobnou formu zachycení pohledávek, zásob materiálu, výrobků, zboží, peněžních prostředků, dluhů.

Tento způsob evidence spočívá ve vedení takzvaných analytických účetních knih (knihy přijatých faktur, knihy vydaných faktur, pokladní knihy a další).

Zápisy v těchto účetních knihách jsou podkladem pro účtování v hlavní účetní knize, která již obsahuje konkrétní účty v systému podvojného účetnictví. Stejně důležitá je účetní kniha, která se nazývá účetní deník, kde jsou veškeré operace řazeny z hlediska času, kdy byly uskutečněny.

Daň z příjmů

Než se pustíte do vyplňování daňového přiznání, zapamatujte si dvě důležité věci. Je nezákonné nepřiznat veškerý svůj zdanitelný příjem, ale na druhou stranu byste si měli být jistí, že uplatníte veškeré odpočty a daňová zvýhodnění, abyste neplatili víc, než je nutné.

Zdanitelný příjem

Váš plat v zaměstnání je zdaňován v okamžiku výplaty a daň vám z platu strhává zaměstnavatel, pokud nejste současně osoba samostatně výdělečně činná. Pokud máte příjem pouze od svého zaměstnavatele (tzv. závislá činnost), anebo jen zanedbatelný příjem nepřekračující stanovenou hranici, nemusíte daňové přiznání vyplňovat, vše za vás zařídí váš zaměstnavatel, jemuž tyto skutečnosti písemně potvrdíte vždy na přelomu kalendářního roku.

V ostatních případech jste povinni každoročně vyplňovat daňové přiznání, v němž sečtete veškeré své příjmy za uplynulý kalendářní rok. Jde především o příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečně činnosti, příjmy z kapitálového majetku a z pronájmu.

Základem daně z příjmů je rozdíl, o který příjmy převyšují vynaložené výdaje, vypočtený podle předpisů.

Při výpočtu daňového základu je třeba si uvědomit, že u některých příjmů se daň vybírá již v okamžiku výplaty – jde o tzv. srážkovou daň, jež se používá například při výplatě úroků z vkladů v bankách, při poukazování dividend (podílu na zisku u akcií), ale například i u honorářů za příspěvky do novin do určité výše. Takové příjmy pak již do daňového přiznání samozřejmě znovu nezapočítáváme.

Výše daňových sazeb doznává častých, prakticky každoročních změn. Mění se také výše nezdanitelné části základu daně, tj. částky, která se od základu vždy odečítá (jde o částku připadající na poplatníka, na dítě, na nepracující manželku nebo manžela, částku v případě pobírání invalidního důchodu apod.).

Před sestavováním daňového přiznání se rovněž seznamte s aktuálně platnými možnostmi dalších odpočtů ze základu daně (např. možnost odečítání splátek hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření).

Jednání s finančním úřadem

Bezpodmínečně dodržujte lhůty pro podávání daňového přiznání a veškeré daňové platby. Kdykoli jste na pochybách s jakoukoli otázkou týkající se vašeho daňového přiznání, spojte se (písemně, telefonicky nebo osobně) s finančním úřadem, pod nějž spadáte. Stejně tak jej upozorněte, pokud nesouhlasíte s předepsanou daní, anebo jste zjistili, že jste celé roky neuplatňovali daňové úlevy, na které jste měli nárok.

Sdílet:

Účetní firmy

Účetnictví Pardubice

Pardubice 530 02, tř. Míru 109

Pokud hledáte Účetnictví pro Pardubice doporučujeme kontaktovat účetní firmu M-Cont s.r.o.

Účetní firma

Místo pro další účetní firmy.